Kontakt

Adresa:
Servare et Manere
Platanová 3225/3
010 07 Žilina, Slovensko, Európska únia

E-mail: ceo@tofp.eu

Štatutárny orgán:
Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., výkonný riaditeľ (CEO)
Telefón: +421 905 650 792
E-mail: mareksobola@gmail.com

Bankový účet:
Názov banky: Fio banka, a. s.
IBAN: SK84 8330 0000 0029 0116 4888
BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX

IČO: 4207 2549

Servare et Manere je slovenské mimovládne a neziskové združenie založené 31. marca 2010

Organizácia je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-35334