Kontakt

Kancelária:
Kláštor Kapucínov
Mariánske námestie 23
010 01 Žilina

E-mail: secretariat /at/ tofp.eu

Štruktúra organizácie

  • Generálny tajomník: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., telefón: +421 905 650 792, e-mail: mareksobola /at/ gmail.com
  • Zástupca Generálneho tajomníka a pokladník: Anna Sobolová, e-mail: secretariat /at/ tofp.eu
  • Člen Zhromaždenia: Ing. Róbert Machciník

Bankový účet:
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK18 0900 0000 0051 8865 0541
BIC / SWIFT: GIBASKBX

IČO: 4207 2549

Servare et Manere je slovenské mimovládne a neziskové združenie založené 31. marca 2010

Organizácia je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-35334