Kontakt

Kancelária:
Kláštor Kapucínov
Mariánske námestie 23
010 01 Žilina

Všetku korešpondenciu adresujte na:
Servare et Manere
Platanová 3225/3
010 07 Žilina

E-mail: secretariat /at/ tofp.eu

Štruktúra organizácie

  • Generálny tajomník: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., telefón: +421 905 650 792, e-mail: mareksobola /at/ gmail.com
  • Zástupca Generálneho tajomníka a pokladník: Ing. Dominika Sobolová, e-mail: secretariat /at/ tofp.eu
  • Člen Zhromaždenia: Ing. Róbert Machciník
  • Členovia: Ing. Lucia Šupejová, Michal Minárik, Daniel Marec

Bankový účet:
Názov banky: Fio banka, a. s.
IBAN: SK84 8330 0000 0029 0116 4888
BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX

IČO: 4207 2549

Servare et Manere je slovenské mimovládne a neziskové združenie založené 31. marca 2010

Organizácia je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-35334

Servare et Manere Twitter