O nás

Servare et Manere (skrátene SeM) je slovenské občianske združenie založené v roku 2010 v obci Podhorie pri Žiline a v súčasnosti má sídlo v Žiline. SeM bolo založené dvomi priateľmi a susedmi z detstva, Markom Sobolom a Stanislavom Mikolajom za účelom propagácie kultúrnych a historických pamiatok na území Slovenska, vrátane ich obnovy a rekonštrukcie. Od roku 2018, po založení medzinárodného projektu s názvom Strom mieru, je významnou úlohou Servare et Manere aj podpora aktivít súvisiacich s rozvojom mieru a priateľstva na medzinárodnej a domácej úrovni. Počas svojej histórie sa združenie zapojilo do niekoľkých medzinárodných projektov a podieľa sa aj na vydavateľskej činnosti. Organizácia je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS / 1-900 / 90-35334. Jeden z nosných projektov združenia, Medzinárodný Strom pokoja, oficiálne zastupuje Slovensko pod značkou s názvom „DOBRÁ IDEA SLOVENSKO – NÁPADY ZO SLOVENSKA“. Pod značkou „GOOD IDEA SLOVAKIA“ sa Slovensko ako krajina prezentuje doma i v zahraničí. Licenciu na ochrannú známku udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Názov občianskeho združenia je zložený z dvoch latinských slov “servare” = zachrániť a “manere” = zachovať. Iniciály slov sú totožné s iniciálami priezvisk zakladateľov združenia. SeM prijalo svoj erb a vlajku v roku 2010, ktoré boli 27. novembra 2016 zaregistrované do Heraldického registra Slovenskej republiky. Autormi erbu sú slovenskí heraldici Marek Sobola a Miroslav Glejtek. Vlajku navrhol významný slovenský heraldik, tvorca erbu Slovenskej republiky, Ladislav Vrtel. Vlajka združenia má podobu červeno-modro cimburovitým rezom štiepeného listu pomeru strán 2:3. Erb je v heraldickom registri zapísaný pod signatúrou HR-W-324/2016 a má takúto podobu: v červenom-modro cimburovitým rezom štiepenom štíte privrátené figúry – vpravo sova, vľavo soboľ – obe strieborné v zlatej zbroji.

GOOD IDEA SLOVAKIA IDEAS FROM SLOVAKIA

Servare et Manere získalo oficiálne povolenie na používanie značky s názvom „GOOD IDEA SLOVAKIA – NÁPADY ZO SLOVENSKA“. Pod značkou „GOOD IDEA SLOVAKIA“ sa Slovensko ako krajina prezentuje doma i v zahraničí. Licenciu na ochrannú známku udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Značka sa používa v súvislosti s realizáciou medzinárodného projektu Strom pokoja.