Servare et Manere coat of arms erb Marek Sobola

O nás

Servare et Manere (skrátene SeM) je slovenské občianske združenie so sídlom v Žiline na Slovensku. Združenie bolo v roku 2010 založené Markom Sobolom a Stanislavom Mikolajom v obci Podhorie pri Žiline. Organizácia bola pôvodne založená za účelom propagácie kultúrnych a historických pamiatok na území Slovenska, vrátane ich obnovy a rekonštrukcie. Od roku 2018, po založení medzinárodného projektu Strom pokoja, je hlavnou úlohou Servare et Manere podpora aktivít súvisiacich s rozvojom mieru a priateľstva na medzinárodnej a domácej úrovni. Počas svojej histórie sa združenie zapojilo do niekoľkých medzinárodných projektov a podieľa sa aj na vydavateľskej činnosti. Od roku 2021 z pôvodných zakladateľov v združení pôsobí iba Marek Sobola. V lete 2022 bol Servare et Manere udelený Osobitný poradný štatút v Hospodárskej a sociálnej rade OSN (UN ECOSOC).

Organizácia je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS / 1-900 / 90-35334. V roku 2022 združenie zmenilo stanovy, aby mohlo ešte lepšie pracovať na svojom hlavnom poslaní, ktorým je podpora mieru a priateľstva medzi národmi a zvyšovanie povedomia o globálnej problematike ochrany životného prostredia.

Názov občianskeho združenia je zložený z dvoch latinských slov “servare” = zachrániť a “manere” = zachovať. Iniciály slov sú totožné s iniciálami priezvisk zakladateľov združenia. SeM prijalo svoj erb a vlajku v roku 2010, ktoré boli 27. novembra 2016 zaregistrované do Heraldického registra Slovenskej republiky. Autormi erbu sú slovenskí heraldici Marek Sobola a Miroslav Glejtek. Vlajku navrhol významný slovenský heraldik, tvorca erbu Slovenskej republiky, Ladislav Vrtel. Vlajka združenia má podobu červeno-modro cimburovitým rezom štiepeného listu pomeru strán 2:3. V červenom poli je Strom pokoja a modro podšitá stuha s názvom združenia: „SERVARE et MANERE“. Erb je v heraldickom registri zapísaný pod signatúrou HR-W-324/2016 a má takúto podobu: v červenom-modro cimburovitým rezom štiepenom štíte privrátené figúry – vpravo sova, vľavo soboľ – obe strieborné v zlatej zbroji. Veľký erb združenia spolu s úpravou vlajky boli prijaté 22. 2. 2022 a zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

 

Servare et Manere coat of arms

Malý erb

Servare et Manere flag

Vlajka organizácie

Servare et Manere získalo oficiálne povolenie na používanie značky s názvom „GOOD IDEA SLOVAKIA – NÁPADY ZO SLOVENSKA“. Pod značkou „GOOD IDEA SLOVAKIA“ sa Slovensko ako krajina prezentuje doma i v zahraničí. Licenciu na ochrannú známku udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Značka sa používa v súvislosti s realizáciou medzinárodného projektu Strom pokoja.

GOOD IDEA SLOVAKIA IDEAS FROM SLOVAKIA