Tree or Peace / Servare et Manere

Medzinárodný Strom pokoja

Doteraz najvýznamnejším projektom Servare et Manere je od roku 2018 iniciatíva s názvom Strom pokoja (anglicky: Tree of Peace, rusky: «Дерево мира», nemecky Der Friedensbaum). Strom pokoja je medzinárodný diplomatický projekt a iniciatíva založená na princípe spájania ľudí, ktorá je striktne apolitická. Prvým impulzom projektu bolo 100. výročie konca prvej svetovej vojny a rodinný príbeh jeho autora – Marka Sobolu. Projekt si uctieva všetkých neznámych vojakov a obete prírodných a iných ľudských…

viac
World Map of Peace_Tree of Peace_Servare et Manere

Svetová mapa mieru

Svetová mapa mieru, skrátene aj Mapa mieru (anglicky: The World Map of Peace alebo The World Peace Map), bola vytvorená s cieľom zjednotiť individuálne výsadby Stromov pokoja v rôznych krajinách sveta a dať im jasný cieľ: zapojiť do výsadby Stromov pokoja čo najviac krajín a tým postupne dopĺňať Mapu mieru. Medzinárodný Strom pokoja bol založený na Slovensku v roku 2018 a jeho hlavným cieľom je propagácia posolstva mieru prostredníctvom výsadby…

viac
Carl Gustav Swensson Memorial in Žilina

Pamätník Carla Gustava Swenssona v Žiline

Carl Gustav Swensson (* 15. júna 1861 – † 13. apríla 1910), narodený ako Svensson, bol švédsky krajinný architekt, ktorý ako profesionál pôsobil prevažne v krajinách Rakúsko-Uhorskej monarchie. Pracoval na významných záhradných a krajinárskych projektoch vo Švajčiarsku a na území dnešného Rakúska, Česka, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Na území Slovenska v roku 1891 realizoval projekt sadových úprav okolo Továrne na spracovanie súkna, tzv. Súkenky (Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn)….

viac
Medal of Merit for Slovak Diplomacy Marek Sobola Servare et Manere

Medaila za zásluhy o slovenskú diplomaciu

Servare et Manere je výhradným dodávateľom najvyššieho rezortného vyznamenania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) s názvom Medaila za zásluhy o slovenskú diplomaciu. Vyznamenanie udeľuje minister zahraničných vecí a je udeľované osobám za mimoriadne zásluhy o budovanie diplomacie Slovenskej republiky, významný prínos k napĺňaniu cieľov zahraničnej politiky Slovenskej republiky, rozvoj vzťahov so Slovenskou republikou alebo za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Výtvarným autorom medaily…

viac