#slovakiafortonga Slovakia for Tonga Servare et Manere Tree of Peace Good Idea Slovakia Marek Sobola

#slovakiafortonga

Tonga. V piatok a sobotu 14. a 15. januára 2022 explodovala na neobývaných tongských ostrovoch Hunga Tonga – Hunga Haʻapai podmorská sopka. V Tichom oceáne spôsobila aj vlny cunami, ktoré zaplavili pobrežia od Japonska po Spojené štáty a v Peru zabili dvoch ľudí. Tlakové vlny z erupcie boli zaznamenané aj na území Slovenska. Erupcia a cunami ovplyvnili životy približne 84.000 ľudí, čo predstavuje viac ako 80 percent obyvateľov ostrovov, uviedol…

viac
Tree or Peace / Servare et Manere

Medzinárodný Strom pokoja

Doteraz najvýznamnejším projektom Servare et Manere je od roku 2018 iniciatíva s názvom Strom pokoja (anglicky: Tree of Peace). Strom pokoja je medzinárodný diplomatický projekt a iniciatíva založená na princípe spájania ľudí, ktorá je striktne apolitická. Prvým impulzom projektu bolo 100. výročie konca prvej svetovej vojny a rodinný príbeh jeho autora – Marka Sobolu. Projekt si uctieva všetkých neznámych vojakov a obete prírodných a iných ľudských katastrof. Projekt má ambíciu…

viac
World Map of Peace_Tree of Peace_Servare et Manere

Svetová mapa mieru

Svetová mapa mieru, skrátene aj Mapa mieru (anglicky: The World Map of Peace alebo The World Peace Map), bola vytvorená s cieľom zjednotiť individuálne výsadby Stromov pokoja v rôznych krajinách sveta a dať im jasný cieľ: zapojiť do výsadby Stromov pokoja čo najviac krajín a tým postupne dopĺňať Mapu mieru. Medzinárodný Strom pokoja bol založený na Slovensku v roku 2018 a jeho hlavným cieľom je propagácia posolstva mieru prostredníctvom výsadby…

viac
Carl Gustav Swensson Memorial Žilina Slovakia

Pamätník Carla Gustava Swenssona v Žiline

Carl Gustav Swensson (* 15. júna 1861 – † 13. apríla 1910), narodený ako Svensson, bol švédsky krajinný architekt, ktorý ako profesionál pôsobil prevažne v krajinách Rakúsko-Uhorskej monarchie. Pracoval na významných záhradných a krajinárskych projektoch vo Švajčiarsku a na území dnešného Rakúska, Česka, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Na území Slovenska v roku 1891 realizoval projekt sadových úprav okolo Uhorskej továrne na vlnené látky, vojenské súkno a prikrývky, ľudovo zvanej Súkenka,…

viac