Special consultative status ECOSOC Servare et Manere

Organizácia s Osobitným konzultatívnym štatútom v Hospodárskej a sociálnej rade OSN

New York, 21. júla/8. augusta 2022. Žilinské občianske združenie Servare et Manere získalo ako vôbec druhá organizácia v histórii Slovenskej republiky osobitný konzultatívny štatút v Hospodárskej a sociálnej rade OSN (UN ECOSOC). Výbor OSN pre mimovládne organizácie 21. júla 2022 odporučil plenárnemu zasadnutiu ECOSOC Servare et Manere prideliť Osobitný konzultatívny štatút. Celkovo bolo na viacerých zasadnutiach posudzovaných 266 mimovládnych organizácií z celého sveta. Po schválení a získaní štatútu bolo Servare et Manere…

viac
#slovakiafortonga Slovakia for Tonga Servare et Manere Tree of Peace Good Idea Slovakia Marek Sobola

#slovakiafortonga

Tonga. V piatok a sobotu 14. a 15. januára 2022 explodovala na neobývaných tongských ostrovoch Hunga Tonga – Hunga Haʻapai podmorská sopka. V Tichom oceáne spôsobila aj vlny cunami, ktoré zaplavili pobrežia od Japonska po Spojené štáty a v Peru zabili dvoch ľudí. Tlakové vlny z erupcie boli zaznamenané aj na území Slovenska. Erupcia a cunami ovplyvnili životy približne 84.000 ľudí, čo predstavuje viac ako 80 percent obyvateľov ostrovov, uviedol…

viac
Tree or Peace / Servare et Manere

Medzinárodný Strom pokoja

Doteraz najvýznamnejším projektom Servare et Manere je od roku 2018 iniciatíva s názvom Strom pokoja (anglicky: Tree of Peace). Strom pokoja je medzinárodný diplomatický projekt a iniciatíva založená na princípe spájania ľudí, ktorá je striktne apolitická. Prvým impulzom projektu bolo 100. výročie konca prvej svetovej vojny a rodinný príbeh jeho autora – Marka Sobolu. Projekt si uctieva všetkých neznámych vojakov a obete prírodných a iných ľudských katastrof. Projekt má ambíciu…

viac
World Map of Peace_Tree of Peace_Servare et Manere

Svetová mapa mieru

Svetová mapa mieru, skrátene aj Mapa mieru (anglicky: The World Map of Peace alebo The World Peace Map), bola vytvorená s cieľom zjednotiť individuálne výsadby Stromov pokoja v rôznych krajinách sveta a dať im jasný cieľ: zapojiť do výsadby Stromov pokoja čo najviac krajín a tým postupne dopĺňať Mapu mieru. Medzinárodný Strom pokoja bol založený na Slovensku v roku 2018 a jeho hlavným cieľom je propagácia posolstva mieru prostredníctvom výsadby…

viac