#slovakiafortonga

Tonga. V piatok a sobotu 14. a 15. januára 2022 explodovala na neobývaných tongských ostrovoch Hunga Tonga – Hunga Haʻapai podmorská sopka. V Tichom oceáne spôsobila aj vlny cunami, ktoré zaplavili pobrežia od Japonska po Spojené štáty a v Peru zabili dvoch ľudí. Tlakové vlny z erupcie boli zaznamenané aj na území Slovenska. Erupcia a cunami ovplyvnili životy približne 84.000 ľudí, čo predstavuje viac ako 80 percent obyvateľov ostrovov, uviedol hovorca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Stéphane Dujarric.

Austrália a Nový Zéland už krajine poskytli humanitárnu pomoc. Servare et Manere má v Tongskom kráľovstve vďaka rozširovaniu iniciatívy Strom pokoja partnerov a priateľov. Od roku 2020 patrí medzi Priateľov mieru Stromu pokoja tiež Jeho Eminencia kardinál Soane Patita Paini Mafi, biskup z Tongy. Kardinál Mafi je tiež zástupcom projektu pre Tongské kráľovstvo.

Servare et Manere sa preto v rámci iniciatívy Strom pokoja rozhodlo prostredníctvom verejnej zbierky #slovakiafortonga tejto krajine humanitárne pomôcť. Transparentné číslo účtu verejnej zbierky je SK28 0900 0000 0051 8680 9301. Registráciu zbierky Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so schválením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pod registračným číslom 000-2022-014416 môžete skontrolovať na tomto odkaze. Finančná zbierka je zverejnená aj na portáli ministerstva.

QR kód pre platbu z Internet bankingu:

Slovakia for Tonga Tree of Peace

Ďakujeme za Vašu láskavú pomoc!

#slovakiafortonga
#helpfortonga