Medzinárodný Strom pokoja

Doteraz najvýznamnejším projektom Servare et Manere je od roku 2018 iniciatíva s názvom Strom pokoja (anglicky: Tree of Peace). Strom pokoja je medzinárodný diplomatický projekt a iniciatíva založená na princípe spájania ľudí, ktorá je striktne apolitická. Prvým impulzom projektu bolo 100. výročie konca prvej svetovej vojny a rodinný príbeh jeho autora – Marka Sobolu. Projekt si uctieva všetkých neznámych vojakov a obete prírodných a iných ľudských katastrof.

Projekt má ambíciu stať sa univerzálnym posolstvom spájajúcim národy. V súčasnosti nie je prísne spojený s rokom 1918 a prvou svetovou vojnou, ale všeobecne s potrebou mieru a vyhýbaniu sa globálnym vojenským konfliktom. Jeho hlavným nástrojom je strom, živý organizmus, ktorý predstavuje rast, prosperitu a prírodu. Chceme tým poukázať na globálny environmentálny problém a posilniť solidaritu ľudstva v snahe rešpektovať prírodu a jej zdroje, nie ju ovládnuť. Týmto spôsobom sa projekt stáva univerzálnym a jeho realizácia je umožnená vo všetkých krajinách sveta. Autor však nevylučuje alúziu na prvú svetovú vojnu, pretože vďaka okrúhlemu výročiu jej konca samotný projekt začal. Výsadbou stromov chceme poukázať nielen na nezmyselnosť vojenských konfliktov, ale tiež na nezmyselné drancovanie prírody vo všetkých jej sférach – na súši, v oceánoch či na znečistenie ovzdušia. Pretože všetky konania v rozpore s porozumením medzi národmi a zneužívaním prírodných zdrojov vedú k veľkým obetiam. Projekt má tiež svoje oficiálne logo, ktoré pozostáva z holubice – všeobecného symbolu mieru, ktorý sa spája so stromom – hlavným nástrojom projektu. Projekt je realizovaný ako dobrovoľná a komunitná služba občianskeho združenia Servare et Manere. Strom pokoja je európsky, medzinárodný a prísne apolitický projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je posolstvo mieru a porozumenia prostredníctvom motta: „Urobme láskavosť miazgou tohto sveta“.

Kompletné informácie o projekte nájdete >>> na tomto linku <<<